Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
Z

 

Zähldekade (niem., elektr.) Licznik dziesiętny, dekada licząca.
Zähler (niem., elektr., inf.) Licznik.
Zähler mit Kaskadenübertrag (niem., elektr.) Licznik z przeniesieniem szeregowym.
Zähler mit parallelen Übertrag (niem., elektr.) Licznik z przeniesieniem równoległym.
Zähler mit Serienübertrag (niem., elektr.) Licznik z przeniesieniem szeregowym.
Zählerumsetzer (niem., elektr.) Przetwornik licznikowy.
Zähler/Zeitgeber (niem., elektr.) Licznik/zegar.
Zähler-Zeitgeber-Baustein (niem., elektr.) Układ czasowo-licznikowy.
Zahlvariable (niem., inf.) Zmienna licznikowa.
Zeichenkette (niem., inf.) Łańcuch znaków.
Zeichenreihe (niem., inf.) Łańcuch znaków.
Zeichenreihenfunktion (niem., inf.) Funkcja typu znakowego.
Zeichenreihe-Variable (niem., inf.) Zmienna łańcuchowa.
Zeichensatz (niem., inf.) Czcionka, patrz też: font.
Zeichenserie (niem., inf.) patrz: Zeichenkette.
Zeichenvariable (niem., inf.) Zmienna łańcuchowa.
Zeilennummer (niem.) 1. (inf.) Numer wiersza.
Zeilenumbruch (niem.) Łamanie linii, łamanie tekstu.
Zeitablenkgenerator (niem., elektr.) Generator podstawy czasu.
Zeitablenkgerät (niem., elektr.) Generator podstawy czasu.
Zeitbasis (niem., elektr.) Podstawa czasu.
Zeitbasisteil (niem., elektr.) Generator podstawy czasu.
Zeitdiskriminator (niem., elektr.) Dyskryminator czasu.
ZF (niem., elektr., radio.) Częstotliwość pośrednia (skrót od: Zwischenfrequenz).
ZF-Verstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniacz częstotliwości pośredniej.
Ziellaufwerk (niem., inf.) Docelowa stacja dysków, w procesie kopiowania stacja dysków, na którą są kopiowane wybrane zbiory.
ZIP (inf.) 1. Nazwa programu służącego do kompresji danych. 
2. Rozszerzenie nazwy plików skomprymowanych za pomocą ww. programu. 
3. Nazwa stacji dysków firmy IOMEGA i pasujących do nich dyskietek o pojemnościach 100 i 250 MB.
ZMODEM (inf.) Jeden z protokółów stosowanych w transmisji danych, obecnie mniej rozpowszechniony.
Zündschaltung (niem., elektr.) Układ spustowy, układ wyzwalający.
Zündübertrager (niem., elektr.) Transformator impulsowy.
Zustandsbit (niem., inf.) Wskaźnik stanu, sygnalizator, bit sygnalizacyjny.
ZVE (niem., inf.) Jednostka centralna (zentrale Verarbeitungseinheit).
Zweirichtungsbustreiber (niem., inf.) Dwukierunkowy nadajnik szyny.
Zweitakt JK-Flipflop (niem., elektr.) Przerzutnik JK dwutaktowy.
Zweiträgertonverfahren (niem., TV) Transmisja dwutonowa.
Zweiwegkanal (niem., elektr., inf.) Kanał dupleksowy.
Zwischenablage 1. (niem., inf.) W systemie Windows schowek.
Zwischenleitung (niem., telekom.) Łącze.