Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
O

 

Oberwelle (niem., elakust, elektr.) Harmoniczna, częstotliwość harmoniczna.
Oberwellenerzeugung (niem., elektr.) Powstawanie wyższych harmonicznych, zniekształcanie fali podstawowej.
Objektcode (niem., inf.) Kod wynikowy.
OCR (ang., inf.) Komputerowe rozpoznawanie pisma. Skrót ang. optical character recognition.
Octet (ang., inf.) Oktet, jednostka ilości informacji w systemach komputerowych; odpowiada zawsze 8 bitom. Nazwa używana w terminologii Internetu dla odróżnienia od bajta, który może mieć różną długość w różnych systemach komputerowych.
Offset-Betrieb (niem., TV) system pracy (nadawania) z zastosowaniem ofsetu (małego względnego przesunięcia częstotliwości nadawania).
OLE (ang., inf.) Skrót oznaczający łączenie i zagnieżdżanie obiektów; z ang.: Object Linking and Embedding.
OPA (ang., elektr.) Wzmacniacz operacyjny. Skrót z ang.: OPerational Amplifier.
Optische Faser (niem., elektr.) Światłowód, włókno światłowodowe.
OPV (niem., elektr.) Wzmacniacz operacyjny. Skrót z niem.: OPerationsVerstärker.
Ordner (niem.) Skoroszyt, także katalog zawierający pliki komputerowe.
OSI Zbiór standardów telekomunikacyjnych ISO. Skrót z ang.: Open System Interconnection.
Oxidisolation (niem., elektr.) Izolacja tlenkowa np. w strukturach półprzewodnikowych.
Oxidwallisolation (niem., elektr.) Izolacja (dielektryczna) wartstwą dwutlenku krzemu.