Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

13

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Czerwca 2019, godz.13-15 czerwca 2019 r.
Strona internetowa wydarzenia (zawierająca link rejestracyjny): http://szip.org.pl/   13-15.06.2019 IV Światowy Zjazd Inżynierów...

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Organizacje polonijne

Forum Polonii w Austrii
www.forumpolonii.at

 

Wiener-Krakauer Kultur Gesellschaft
www.wiener-krakauer.at

 

Polnisch-österr. Kultur Verein
www.taktkultur.at

 

Austriapol
www.austriapol.com

 

Związek Polaków w Austrii  >Strzecha< Verband der Polen in Österreich
http://members.chello.at/strzecha

 

Polonia - Tyrol
www.poloniatirol.com

 

Harcerze
www.welcome.to/polanie

 

Polonika
www.polonika.at

 

Photo-photo
www.photo-photo.at

 

JUPITER
www.jupiter-online.at