Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
W

 

Wahrheitstabelle (niem., inf.) Tabela prawdy, tabela logiczna.
WAN (ang., inf.) Sieć (komputerowa) o dużym zasięgu, sieć rozległa. Sieć komputerowa obejmująca swoim zasięgiem duży obszar geograficzny. Skrót z ang.: Wide Area Network.
Wandler (niem., el., elektr.) Przetwornik, przetwornica. AD-Wandler - przetwornik analogowo-cyfrowy (A-C), DA-Wandler - przetwornik cyfrowo-analogowy (C-A), Spannungswandler - przetwornica (napięcia, zasilająca).
Watchdog (ang.) Układ nadzorczy, urządzenie nadzorcze. Urządzenie zapewniające ponowne uruchomienie komputera lub systemu mikroprocesorowego w przypadku jego zawieszenia się.
Wattverlust (niem., el.) Stratność (w W/kg).
Wechselplatte 1. (inf.) Dysk wymienny.
Wechselrichter (niem., el.) Prostownik.
Wechselspannung (niem., el.) Napięcie zmienne.
Wechselstromenergieverbrauchszähler (niem., el.) Licznik watogodzinowy.
Weggeber (niem., autom., el., elektr.) Przetwornik przemieszczenia.
Weiche Zwrotnica, np. Antennenweiche - zwrotnica antenowa - urządzenie pozwalające na podłączenie kilku urządzeń do jednej anteny lub kilku anten do jednego urządzenia np. telewizora, radiostacji.
Wellenstrommotor (niem., el.) Silnik na prąd tętniący.
Welligkeitsfaktor (niem., elektr., radio.) Współczynnik fali stojącej.
Werkzeugleiste (inf.) Listwa narzędziowa, pasek narzędziowy. W oknach programów zgodnych ze standardem Windows pasek znajdujący się u góry ekranu i zawierający piktogramy służące do wywołania niektórych, częściej używanych funkcji programu.
Widerstand (niem.) Opór, (elektr.) opór elektryczny, opornik (jako element).
Widerstandsbremse (niem., el.) Hamulec elektryczny oporowy.
Widerstandsgerade (niem., el., elektr.) Prosta obciążenia.
Widerstandskondensatorkopplung (niem., el., elektr.) Sprzężenie oporowo-pojemnościowe.
Widerstands-Transistor-Logik (niem., elektr.) Układ logiczny oporowo-tranzystorowy, układ RTL (ang. resistor-transistor logic).
Wiederanlauf (niem., inf.) Ponowny start, restart, wznowienie biegu (programu, przetwarzania).
Wien-Brücke (niem., elektr.) Mostek Wiena.
Winchesterplatte (niem., inf.) Dysk (twardy) typu winchester).
Windows (inf.) Nazwa firmowa najbardziej obecnie rozpowszechnionego systemu operacyjnego.
Winkelmodulation (niem., rad.) Modulacja kątowa.
Wirbelstrom (niem., el.) Prąd wirowy.
Wirbelstromverlust (niem., el.) Strata wiroprądowa.
Wirtsrechner (niem., inf.) Komputer główny.
Workstation (ang., inf.) Stacja robocza. Pojęcie używane w różnych zanaczeniach, może odnosić się do komputera klasy PC, stacji RISC lub głuchego terminala.
Worst-Case-Bedingungen (niem.) Warunki najgorszego (najniekorzystniejszego) przypadku.
Wortmaschine (niem., inf.) Komputer słowowy, maszyna słowowa (przetwarzająca dane słowo po słowie).
WSI (ang., elektr.) Płytkowy stopień scalenia (układ scalony zajmuje całą płytkę). Skrót ang. wafer scale integration.