Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
F

 

Fahne (niem., techn.) Smuga.
Fällung (niem., chem., techn.) Strącanie.
FAMOS (ang, elektr.) Struktura MOS z bramką swobodną działającą na zasadzie wstrzykiwania lawinowego, struktuura FAMOS (ang. floating gate avalanche-injection MOS).
Fan-Out (ang. elektr.) Obciążalność wyjściowa (bramki logicznej).
Farbdrucker (niem.) Drukarka kolorowa, tzn. drukująca w kolorze.
Farb(fernseh)kamera (niem., TV) Kamera TV kolorowej.
Farbsättigung (niem.) Nasycenie kolorów.
Farbsynchronsignal (niem., TV) Sygnał synchronizacji koloru.
Farbtemperatur (niem.) Temperatura koloru, temperatura barwy, temperatura barwowa.
Faser (niem.) Włókno, np. Glasfaser - włókno szklane (stosowane w światłowodach).
Faseroptikkabel (niem.) Kabel światłowodowy.
Faulgas (niem., techn.) Gaz fermentacyjny, biogaz.
Faulschlamm (niem., techn.) Osad przefermentowany, osad fermentujący.
Faulung (niem., biol., chem., techn.) Fermentacja.
Feldbus (autom.) Nazwa fabryczna magistrali sterującej spotykanej w układach automatyki przemysłowej.
Feld-Übertragungsfaktor (niem., elakust.) Współczynnik skuteczności (mikrofonu).
Fenster (niem.) 1. Okno 
2. (inf.) okno (na ekranie monitora).
Fensterdetektor (niem., elektron) Dyskryminator okienkowy.
Fernkonferenzwechselsprechanlege (niem., telekom.) Urządzenie do telekonferencji.
Fernmeldung (niem.) 1. Sygnalizacja zdalna 
2. Telekomunikacja
Fernsehverfahren (niem., TV) System telewizyjny, standard telewizyjny.
Fernsprechanschluß (niem., telekom.) Przyłącze telefoniczne.
Fernsteuerung (niem.) 1. Zdalne sterowanie 
2. Pilot (odbiornika TV, wideomagnetofonu).
Festkörperschaltung (niem., elektr.) Półprzewodnikowy układ scalony.
Festkörperschaltungslogik (niem., elektr.) Technika monolitycznych ukłądów logicznych.
Festplatte (niem., inf.) Twardy dysk.
FET (ang., elektr.) Tranzystor polowy , skrót ang. field effect transistor.
FET-Voltmeter (ang., niem., elektr.) Woltomierz tranzystorowy.
Fettsäure (niem., chem.) Kwas tłuszczowy.
Feuerbett (niem., tech.) Palenisko.
Feuerraum (Brennkammer, 
Verbrenungskammer)
(niem., techn.) Komora spalania, komora paleniskowa. ~volumen - objętość komory spalania.
FIFO-Speicher (niem., inf.) Pamięć (buforowa) o dostępie szeregowym, pamięć o dostępie kolejnym, bufor kolejkowy. (FIFO - ang. first in first out).
File (ang., inf.) Plik, zbiór danych, patrz: Datei.
File server Patrz: server.
Filmabtaster (niem., TV) Telekino.
Filter (niem., techn.) Filtr. ~verfahren system z filtrowaniem; ~kuchen - placek filtracyjny, ~presse - prasa filtracyjna.
Firmware (ang., inf.) Oprogramowanie fabryczne. Standardowe oprogramowanie dostarczane przez producenta urządzenia, niezbędne do jego działania.
Flag (ang., inf.) Wskaźnik stanu, sygnalizator, bit sygnalizacyjny.
Flagge (niem., inf.) patrz: Flag.
Flammpunkt (niem., techn.) Temperatura zapłonu.
Flanke (niem.) 1. (elektr.) Zbocze sygnału. 
2. Zbocze.
Flankengetriggertes Flipflop (niem., elektr.) Przerzutnik wyzwalany zboczem.
Flash-EPROM Pamięć stała komputera, kasowana elektrycznie - inne oznaczenie EEPROM.
Flat-Pack(-Gehäuse) (ang., niem., elektr.) Obudowa płaska, np. obwodu scalonego.
Flexible Disk (niem., inf.) Dyskietka.
Fliehkraft (niem., fiz.) Siła odśrodkowa.
Flip-Flop (ang., elektr., inf.) Przerzutnik.
Floppy disk (ang., inf.) Dyskietka. Patrz: Diskette
Flüchtiger Speicher (niem., inf.) Pamięć ulotna, pamięć nietrwała. Najczęściej używane jako oznaczenie pamięci RAM.
Flugasche (niem., techn.) Popiół lotny.
Fluorchlorkohlewasserstoff (FCKW) (niem., chem., techn.) Fluorochlorowęglowodór.
Fluorwasserstoff (niem., chem., techn.) Fluorowodór.
Flußdiagramm (niem., inf., techn.) Diagram przepływowy.
Flüssiggas (niem., techn.) Gaz płynny.
Flüssigschlamm (niem., techn.) Osad płynny.
Font (ang.) Czcionka, też: krój czcionki.
Förderband (niem., techn.) Przenośnik taśmowy.
Förderschnecke (niem., techn.) Przenośnik ślimakowy.
Formatieren (niem., inf.) Formatować, np. dyskietkę, tekst.
Formatierung (niem., inf.) Formatowanie np. dysku lub dyskietki.
FPAL (ang., elektr.) Układ logiczny programowany elektrycznie, matryca logiczna (programowana elektrycznie), układ PAL. Skrót ang. field programmable array logic.
FPLA (ang., niem., elektr.) Szereg logiczny programowa(l)ny przez użytkownika, struktura logiczna programowa(l)na przez użytkownika, matryca logiczna (programowalna przez użytkownika). Skrót ang. field programmable logic array. Ozn. niem. anwenderprogrammierbare PLA.
FPP (ang., inf.) Procesor zmiennoprzecinkowy. Skrót ang. floating point processor. Ozn. niem. - Gleitkommaprozessor.
FPU (ang., inf.) Procesor zmiennoprzecinkowy. Skrót ang. floating point unit.
Fragmentierung (niem., techn.) Rozdrobnienie, fragmentacja.
Fraktion (niem., chem., techn.) Frakcja.
Frequenz (niem.) Częstotliwość.
Frequenzsynthesiser (niem., elektr.) Syntezer (częstotliwości).
Frequenzwechsel (niem., inf.) Zmiana częstotliwości.
Frequenzzähler (niem.) Częstościomierz, miernik częstotliwości.
Fruchtwechsel (niem., roln.) Płodozmian.
FSK (ang., radiokom.) Kluczowanie częstotliwości. Skrót ang. frequency shift keying.
FTP 1. Jeden z protokółów z grupy TCP/IP odpowiedzialny za transmisję zbiorów (plików) danych. Stosowany m. in. w sieci Internetu. FTP zawiera m.in. mechanizmy ochrony za pomocą hasła. Skrót z ang.: File Transfer Protocol. 
2. Aplikacja TCP/IP umożliwiająca kopiowanie plików między systemami komputerowymi.
Füllmaterial (niem., techn.) Materiał wypełniający, wypełniacz.
Füllschacht (niem., techn.) Szyb zasypowy.
Funker (niem.) Radiooperator.
Funkgerät (niem.) Radiostacja, radiotelefon.
Funkmarkierungsempfänger (niem.) Odbiornik sygnałów radiolatarni (znakującej), odbiornik sygnałów markera.
Funkstation (niem.) Radiostacja.
Funktechnik (niem., elektr., radio.) Dadiotechnika, radiokomunikacja. Nazwa pochodzi od słowa Funke - iskra. W początkowej fazie do generacji fal elektromagnetycznych używano nadajników iskrowych.
Funktion (niem.) Funkcja.
Funktionsbaustein (niem., elektr.) Blok funkcjonalny.
Funktionsgruppe (niem., elektr.) Zespół funkcjonalny.
Funktionstaste (niem., inf.) Klawisz funkcyjny.
Funktionstabelle (niem.) 1. (elektr.) Tablica wzbudzeń, tablica przejść.
2. Tablica funkcji.
Fußzeile (niem.)Stopka dokumentu.