Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
L

 

Ladeprogramm (niem., inf.) Program ładujący.
Ladungsträgerbeweglichkeit (niem., elektr.) Ruchliwość nośników ładunku np. w półprzewodniku.
Ladungsträgertransport (niem., elektr.) Transport nośników ładunku (w półprzewodniku).
Ladungstransferelemente (niem., elektr.) Przyrządy (podzespoły) o sprzężeniu ładunkowym.
LAN (ang., inf.) Lokalna sieć (komputerowa), czyli pewna liczba komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych w taki sposób, że komunikacja może odbywać się pomiędzy dowolnymi węzłami dołączonymi do nośnika. Skrót z ang.: Local Area Network.
Längsredundanzprüfung (niem., inf.) Kontrola wzdłużna (poprawności danych).
Laser (ang., elektr.) Laser, urządzenie emitujące światło koherentne w postaci skupionej wiązki.
Laserdrucker (niem.) Drukarka laserowa.
Lastwiderstand (niem., elektr.) Oporność obciążenia, opornik obciążjący.
Laufwariable (niem., inf.) Zmienna pętli, licznik pętli.
Laufwerk 1. (niem., inf.) Stacja dysków (lub dyskietek) - urządzenie służące do odczytu i zapisu danych komputerowych. W przypadku stacji CD-ROM można także użyć nazwy czytnik.
Laufzeitdecodierer (niem., TV) Układ przekształcania sygnału kolejnoliniowego w sygnały jednoczesne (w systemie PAL).
Laufzeitdemodulator (niem., TV) Demodulator czasu przejścia.
LED (ang.) Dioda świecąca, skrót z ang.: Light Emitting Diode.
LED-Anzeige (niem., elektr.) Wskaźnik z diod świecących, wskaźnik z diod elektroluminescencyjnych, wskaźnik elektroluminescencyjny, wskaźnik półprzewodnikowy.
Leertaste (inf.) Klawisz odstępu.
Leerzeichen (niem.) Znak odstępu, znak pusty.
Leitstrahlempfänger (niem., lotn., radiokom.) Odbiornik sygnałów radiolatarni kursowej, odbiornik kursowy.
Leitstrahlfunkfeuer (niem., lotn.) Radiolatarnia kursowa, lokalizator.
Leitung (niem.) 1. Przewód 
2. kanał.
Lesegerät (niem., elektr., inf.) Czytnik.
Letztes signifikantes Bit (niem., inf.) Bit najmniej znaczący.
Leuchtdiode (niem., elektr.) Dioda świecąca. Miniaturowy półprzewodnikowy element, stosowany często do sygnalizacji w urządzeniach elektronicznych.
Leuchtdiodenanzeige (niem., elektr.) patrz: LED-Anzeige.
Lechtfleckunterdrückung (niem., TV) Wytłumienie plam świetlnych.
Leuchtstofflampe (niem., el.) Świetlówka, lampa fluorescencyjna.
Leuchtstoffpunkt (niem., TV) Punkt luminoforowy.
Lichtbildmessung (niem.) Fotogrametria.
Lichtbogen (niem., el.) Łuk elektryczny.
Lichtbogenentladung (niem., el.) Wyładowanie łukowe.
Lichtbogenkammer (niem., el.) Komora łukowa.
Lichtemissionsdiode (niem., elektr.) Dioda świecąca, dioda elektroluminescencyjna.
Lichtgriffel (niem., inf.) Pióro świetlne.
Lichtleiterkabel (niem., elektr.) Kabel światłowodowy, światłowód.
Lichtmaschine (niem., pot.) Prądnica np. samochodowa.
Lichtzelle (niem., elektr.) Ogniwo słoneczne, element baterii słonecznej.
Lichtwellenleiter (LWL) (niem.) Światłowód. Szklany lub plastikowy przewód używany w komunikacji świetlnej.
Lineare Frequenzverzerrung (niem., elektr.) Zniekształcenie linearne, zniekształcenie czestotliwościowe liniowe.
Lineares Schieberegister (niem., elektr.) Rejestr przesuwny liniowy, rejestr przesuwający liniowy.
Linienregister (niem., elektr.) Rejestr liniowy.
Link (ang.) 1. Łącze, np. radiowe, kablowe. 
2. W witrynach internetowych odnośnik prowadzący do dalszych stron i informacji.
Lochkarte (niem., inf.) Karta dziurkowana.
Logik (niem.) Logika.
Logikanalysator (niem., elektr., inf.) Analizator stanów logicznych.
Logikelement (niem., elektr.) Element logiczny, funktor logiczny.
Logikentwurf  
Logikglied (niem., elektr.) patrz: Logikelement.
Logikschaltung (niem., eletr.) Układ logiczny.
Logiktester (niem., elektr.) Tester układów logicznych.
LORAN (ang.) Nazwa systemu nawigacyjnego pracującego w zakresie fal długich.
Löschbarer Nur-Lese-Speicher (niem., elektr.) patrz: EPROM.
Löschbares PROM (niem., elektr.) patrz: EPROM.
Löschbares ROM (niem., elektr.) patrz: EPROM.
Löschen (inf., elektr.) Kasować.
Löschstrom (niem, elakust.) Prąd kasowania (w głowicy magnetofonu).
LPT (inf.) Skrót oznaczający złącze drukarki w komputerze. Skrót z ang.: Line PrinTer.
Lötanschluß (niem, el.) Końcówka lutownicza.
Lötkappe (niem., el.) Końcówka lutownicza kapturkowa.
LSI-Schaltkreis (niem., elektr.) Obwód scalony o dużej skali integracji. LSI - skrót ang. large scale integration.
Luftdruckmesser (niem.) Barometr.
Luftdruckschreiber (niem.) Barograf.
Luftfunker (niem., lotn., radiokom.) Radiooperator pokładowy.
Luftfunknavigation (niem., lotn., radiokom.) Radionawigacja lotnicza.
Luftnavigation (niem., lotn., radiokom.) patrz: Luftfunknavigation.
Lumineszenzanzeiger (niem., elektr.) Wskaźnik elektroluminescencyjny.