Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
C


Cache (ang., inf.) Pamięć podręczna, bufor (podręczny), czasami także spotykane określenie pamięć notatnikowa. Dodatkowa pamięć zwykle znacznie mniejsza i znacznie szybsza od podstawowej pamięci komputera, dysku twardego lub innego urządzenia. W pamięci tej przechowywane są często wykorzystywane dane, co może bardzo przyspieszyć pracę systemu.
Cachespeicher (niem., inf.) -> Cache.
CAD (ang.) Skrót nazwy Computer Aided design - projektowanie wspomagane komputerowo.
Cadmium (niem.) Kadm.
CAE (ang.) Skrót nazwy Computer Aided Engineering - obliczanie i/lub symulacja wspomagane komputerowo
CAM Skrót nazwy Computer Aided Manufacturing - wytwarzanie (produkcja) wspomagane komputerowo.
Charge (niem., techn.) Porcja. ~verfahren - proces cykliczny (porcjowy).
Cheapernet (ang.) Określenie okablowania Ethernet w postaci cienkiego kabla koncentrycznego RG-58, o szybkości transmisji 10 Mb/s i zasięgu do 185 m.
Chlor (niem., chem.) Chlor. ~bleiche - bielenie chlorem; ~kohlewasserstoff - chlorowęglowodór; ~wasserstoff - chlorowodór.
Centronics Nazwa fabryczna złącza drukarki.
CD-Brenner (niem., inf.) Nagrywarka (płyt CD).
CD-ROM Dysk laserowy, płyta laserowa, CD-ROM, optyczny nośnik informacji.
Chip (ang., elektr.) Obwód scalony, gwarowo: mikroprocesor, kontroler.
Container (niem.) Kontener.
Choppertechnik (niem., elektr.) Technika impulsowa.
Clipboard 1. (ang., inf) W systemie Windows schowek.
Client (inf.) Klient. Program dostępny dla użytkownika, którym może być człowiek lub inny program.
Client/Server (inf.) Klient/serwer. Określenia używane przy opisie działania aplikacji (programu) w systemie typu każdy z każdym. Poza tym wyrażenia te są szeroko stosowane w różnych znaczeniach przez producentów oprogramowania i specjalistów. Architektura klient/serwer - architektura systemu, w której programy klieci korzystają z usług wyspecjalizowanych jednostek np. z usług wydruku, dostępu do plików albo do modemu.
CNC-Steuerung (niem., autom.) Sterowanie numeryczne, sterowanie komputerowe (np. obrabiarek).
COM 1. (inf.) Skrót oznaczający złącze szeregowe w komputerze.
Compilersprache (niem., inf.) Język (programowania) wyższego rzędu. Programy napisane w nim są tłumaczone przez kompilator na kod maszynowy. Do języków wyższego rzędu zaliczane są np. Cobol, C, Fortran, Pascal.
Computer (ang., inf.) Komputer, maszyna matematyczna.
Copy (ang., inf.) W menu wielu programów funkcja kopiuj kopiująca do schowka zaznaczone dane.
CPU Jednostka centralna w systemie komputerowym, procesor (mikroprocesor). Skrót z ang.: Central Processing Unit.
Crestfaktor (niem., elektr.) Współczynnik amplitudy, współczynnik szczytu.
Cross-Assembler (ang.-niem., inf.) Asembler skrośny.
Cross-Compiler (ang.-niem., inf.) Kompilator skrośny.
Cross-Kompillierung (niem., inf.) Translacja skrośna, kompilacja skrośna.
CTC-Schaltkreis (niem., autom., inf.) Układ (moduł) czasowo-licznikowy.
Cursor (ang. inf.) Znacznik, symbol lub migająca kreska na ekranie monitora wskazująca miejsce dalszej akcji, np. wpisywania danych.
Cut (ang., inf.) W menu wielu programów funkcja wytnij przenosząca do schowka zaznaczone dane.