Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
G

Galvanikschlamm (niem., techn.) Osad galwaniczny.
Galvanisches Produkt (niem., elektron.) Iloczyn galwaniczny.
Galvanische Summe (niem., elektron.) Suma galwaniczna
Gärtrommel (niem., biol., techn.) Bęben fermentacyjny.
Gärturm (niem., techn.) Komora fermentacyjna.
Gärung (niem.) Fermentacja.
Gastcomputer (niem., inf.) Komputer wspomagający, komputer centralny też komputer gościnny.
Gaswäscher (niem., techn.) Płuczka gazowa.
Gateway (ang.) Bramka łącząca sieci dwóch różnych typów np. sieć radiową z siecią kablową, sieć lokalną z siecią Internetu.
Gebemotor (niem., autom.) Tachometr, silnik nadawczy (szybkościomierza).
Geber (niem., autom.) Czujnik (danych pomiarowych).
Gedruckte Leiterplatte (niem., elektr.) Płytka obwodu drukowanego.
Gegendotieren (niem., elektr.) Przeciwdomieszkowanie.
Gegenspannung (niem.) Napięcie przeciwdziałające.
Gegenstromfeuerung (niem., techn.) Spalanie przeciwprądowe.
Gegentakt-Ausgangsverstärker (niem., elektr.) Przeciwsobny wzmacniacz wyjściowy.
Gegenverbundmotor (niem., el.) Silnik przeciwwzbudny (szeregowo-bocznikowy).
Gelenkwellenantrieb (niem., mech.) Napęd za pośrednictwem wałów przegubowych, przekładnia kardanowa, przekładnia kardana.
Gerät (niem.) Przyrząd, urządzenie.
Geräte-Manager (niem., inf.) Menedżer urządzeń, administrator urządzeń.
Giftmüll (niem., techn.) Odpady trujące, trucizny.
GIS (ang., inf.) System informacji przestrzennej , system łączący mapy terenu z różnego rodzaju bazami danych związanych z przedstawianym terenem. Skrót z ang. Geographic Information System.
Gittermaskenröhre (niem., TV) Kineskop z maskownicą (kolorowy).
Glasfaser (niem.) Włókno szklane. Stosowane m.in. w światłowodach.
Gleichfeldrauschspannung (niem., elakust.) Napięcie szumów przy podkłądzie prądu stałego.
Gleichfeldvormagnezisierung (niem., elakust.) Podkład prądu stałego.
Gleichrichter (niem., elektr.) Prostownik.
Gleichspannung (niem., el., elektr.) Prąd stały.
Gleichstrommotor (niem., el.) Silnik prądu stałego.
Gleitkommadarstellung (niem., inf.) Reprezentacja zmiennopozycyjna, reprezentacja zmiennoprzecinkowa.
Gleitkomma-Prozessor (niem., inf.) Procesor zmiennoprzecinkowy.
Glockenfilter (niem., TV) Filtr o charakterystyce dzwonowej.
Glühlampenanzeige (niem., elektr.) Wskaźnik żarówkowy.
Grafikkarte (niem., inf.) karta graficzna.
Grafikprozessor (niem., inf.) Procesor graficzny.
Grafischer Bildschirm (niem., inf.) monitor ekranowy (graficzny), grafoskop.
Grafisches Display (niem., inf.) patrz: grafischer Bildschirm.
Graphic-Drucker (niem., inf.) Drukarka graficzna.