Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
E

 

EAPROM (niem., inf.) patrz: EEPROM. Skrót niem Elektrisch änderbares PROM.
EAROM (niem., inf.) patrz: EAPROM.
ECD (niem., elektr.) Wskaźnik elektrochromatyczny. Skrót niem. Elektrochromatische Anzeige.
Echolot (niem., lotn.) Radiowysokościomierz.
Echolotwarngerät (niem., lotn.) Sygnalizator bezpiecznej wysokości lotu (minimalnej).
Editor 1. (inf.) Edytor, program do przetwarzania tekstów.
EDV (niem. inf.) Elektroniczne przetwarzanie danych. Skrót z niem.: Elektronische Daten Verarbeitung
Einfügen Wprowadziać, w niektórych programach używana jest także nazwa wkleić.
Eingabetaste (inf.) Klawisz powrotu wózka, klawisz CR. Klawisz oznaczający koniec linii tekstu lub zakończenie danych.
E-Mail 
lub Email
(ang., inf.) 1. Poczta elektroniczna
2. List elektroniczny.
EEPROM Pamięć stała komputera, kasowana elektrycznie. Skrót z ang.: Electrically Erasable Read Only Memory.
EPROM Pamięć stała komputera, kasowana za pomocą światła ultrafioletowego. Skrót z ang.: Erasable Read Only Memory.
Effektgenerator (niem., TV) TV generator efektów (specjalnych).
Effektive Adresse (niem., inf.) Adres efektywny .
Eimerkettenelemente (niem., elektr.) Element łańcuchowy. . Ozn. ang. BBD - bucket brigade device.
Ein/Ausgabeprozessor (niem., inf.) Procesor we/wy.
Einchip Mikrocomputer (niem., autom., inf.) Mikroprocesor jednoukładowy.
Einfülltrichter (niem., techn.) Lej załadowczy, lej zasypowy.
Eingangslastfaktor (niem., elektr.) Obciążalność wejściowa.
Einphasen(wechselstrom)motor (niem., el.) Silnik jednofazowy (prądu zmiennego).
Einschaltreihe (niem., el.) Szereg łączeniowy.
Einsteckkarte (niem., elektr.) Karta wtykowa, karta wtykana (obwodu drukowanego).
Einstellbarer Frequenzteiler (niem., elektr.) Programowany (nastawiany) dzielnik częstotliwości.
Einwegverpackung (niem., techn.) Opakowanie jednorazowego użytku.
Elektrisch änderbares PROM (niem., elektr.) patrz: EAPROM.
Elektrisch änderbares ROM (niem., elektr.) patrz: EAROM.
Elektrische Meß- und Prüfeinrichtung (niem., elektr.) Urządzenie do automatycznego testowania (np. obwodów scalonych, podzespołów).
Elektrisch löschbarer Nur-Lese-Speicher (niem., elektr.) Pamięć ROM kasowana elektrycznie, pamięć EEROM. Patrz też: EEROM.
Elektrisch löschbares PROM (niem., elektr.) Pamięć stała programowana i kasowana metodą elektryczną, pamięć EEPROM. Patrz też: EEPROM.
Elektrisch programmierbarer Festwertspeicher (niem., elektr.) 1. Pamięć stała programowana metodą elektryczną, pamięć programowana elektrycznie (przez przepalanie połączeń). 
2. Pamięć ROM programowana elektrycznie, (kasowana metodą nieelektryczną, np. światłem ultrafioletowym), pamięć reprogramowa(l)na, pamięć EEPROM.
Elektrisch umprogrammierbarer Festwertspeicher (niem., inf.) Pamięć stała programowana i kasowana metodą elektryczną, pamięć EEPROM.
Elektrochromatische Anzeige (niem., elektr.) Wskaźnik elektrochromatyczny.
Elektrodynamische Bremse (niem., el.) Hamulec elektrodynamiczny.
Elektrohydrodynamik (niem., fiz.) Elektrohydrodynamika.
Elektrolumineszenzanzeige (niem., elektr.) 1. Wskaźnik z diod elektroluminescencyjnych (świecących), wskaźnik elektroluminescencyjny, wskaźnik półprzewodnikowy.
2. wskaźnik elektroluminescencyjny (z luminoforem).
Elektrolyse (niem., chem., techn.) Elektroliza.
Elektromagnetischer Antrieb (niem., el.) Silnik elektromagnetyczny, napęd elektromagnetyczny.
Elektronenfalle (niem., elektr.) Pułapka elektronowa.
Elektronenkonzentration (niem., elektr.) Skupienie elektronów.
Elektronestrahlhärten (niem., met.) Hartowanie elektronowe.
Elektronenstrahlmikrosonde (niem., elektr.) Mikroanalizator rentgenowski.
Elektronikspiel (niem.) Gra elektroniczna.
Elektronischer Schalter (niem., elektr.) Przełącznik elektroniczny, klucz elektroniczny.
Elektrophoretische Anzeige (niem., elektr.) Wskaźnik elektroforetyczny.
Elementaranalyse (niem., chem., techn.) Analiza elementarna.
Emission (niem., elektr., techn.) Emisja. ~squelle - źródło emisji.
Emitterzone (niem., elektr.) Obszar emitera (w tranzystorze).
Emulierung (niem., inf.) Emulacja, patrz też: Emulation.
Emulation (niem., inf.) Emulacja. Udawanie rzeczywistego procesu lub urządzenia.
Endoterm (niem., chem.) Endotermiczny ~e Reaktion - reakcja endotermiczna.
Endstufe (niem.) 1. Ostatni stopień, ostatni człon.
2. w radiokomunikacji wzmacniacz mocy nadajnika.
Energie (niem.) Energia
Entladung (niem.) Wyładowanie np. elektryczne, atmosferyczne.
Entladungsspannung (niem., elektr.) Napięcie wyładowania.
Entlüftung (niem., techn.) Odpowietrzanie
Entsalzung (niem., techn.) Odsalanie
Entschwefelung (niem., techn.) Odsiarczanie
Entsorgungsanlage (niem., techn.) Zakład przeróbki odpadów.
Entstauben (niem., techn.) Odpylać.
Entstauber (niem., techn.) Odpylacz
Entstaubung (niem., techn.) Odpylanie.
Entwässerung (niem., techn.) Odwadnianie. ~ssystem - system odwadniający.
Erdgas (niem.) Gaz ziemny.
Erdung (niem., el.) Uziemienie
Erdungsbandage (niem., el.) Bandaż uziemiający.
Erlaubter Zustand (niem., inf.) Stan dozwolony.
Erosion (niem.) Erozja
Erweiterungsbaustein (niem., elektr.) Ekspander.
Erweiterungsprozessor (niem., inf.) Procesor wspomagający.
E.S.R.  
Etageofen (niem., techn.) Piec wielopółkowy.
Ethernet Protokół poziomu łącza danych. Odpowiada połączonym warstwom 1 i 2 modelu OSI. Ethernet może być instalowany przy użyciu różnego rodzaju okablowania - może to być np. cienki lub gruby kabel koncentryczny albo skrętka dwużyłowa. Dostęp do nośnika zapewnia mechanizm CSMA/CD.
E-Welle (niem., radiokom.) Fala magnetyczna poprzeczna, fala (typu) TEM (ang. transverse magnetic).
Exoterm (niem., chem., techn.) Egzotermiczny. ~e Reaktion - reakcja egzotermiczna.