Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

27

Koncert Jesienny

Września 2019, godz.19:00

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
U

 

UART (ang., inf.) Obwód scalony złącza szeregowego, nadajnik-odbiornik szeregowy, uniwersalny asynchroniczny nadajnik-odbiornik, UART (universal asynchronous receiver-transmitter).
Überschwingen (niem., elakust, elektr.) Chwilowe przepięcie, wyskok impulsu.
Überspielen (niem., elakust., elektr.) Kopiownie dźwięku, sygnału lub danych z jednego nośnika na inny np. z taśmy magnetycznej, dysku, dyskietki.
Übersprechdämpfung (niem., elektr.) Tłumienność przesłuchu.
Überstromschutz (niem., el.) Bezpiecznik.
Übertrager (niem., elektr., telekom.) Transformator (dopasowujący).
Übertragungsbereich (niem., elakust., elektr.) Zakres przenoszenia.
Übertragungsfaktor (niem.) 1. (elektr.) Współczynnik przenoszenia 2. (elakust.) skuteczność ciśnieniowa (mikrofonu).
Übertragungskurve (niem., elakust., elektr.) Krzywa przenoszenia.
UDP Protokół wchodzący w skład rozdziny protokółów TCP/IP i służący do transmisji danych służbowych w sieci. Skrót z ang.: User Datagramm Protocol.
Uhrenfernsteuernetz (niem., elektr.) System zegarów zdalnie sterowanych.
ULSI (ang., elektr.) Ultra wielki stopień scalenia (ultra large scale integration).
Ultrahöchstintegration (niem., elektr.) patrz: ULSI.
Ultraschall (niem., elakust., eletr.) Ultradźwięki.
Ultraschallfehlerdetektor (niem., elektr.) Defektoskop ultradźwiękowy.
Umkehrschaltung (niem., elektr.) Inwerter, element (logiczny) NIE.
Umkehrzähler (niem., elektr.) Licznik rewersyjny.<
Umlaufbahn (niem., fiz.) Orbita.
Umprogrammierbarer Nur-Lese-Speicher (niem., inf.) Pamięć EPROM, pamięć (stała) reprogramowa(l)na (erasable programmable read only memory).
Umrichter (niem., elektr.) Przetwornica, elektroniczny przemiennik częstotliwości lub faz.
Umsetzung (niem.) Transformacja.
Umspanner (niem., el.) Transformator.
Umspannwerk (niem., el.) Podstacja.
Ungerades Parität-Bit (niem., inf.) Bit nieparzystości.
Ungespannter Schnappschalter (niem., el., elektr.) Przełącznik migowy nienaprężony.
Unterträger (niem.) Podnośna, patrz: Träger.
Unvollständiges Differential (niem., mat.) Różniczka (cząstkowa).
URL (ang., inf.) Adres witryny (internetowej). Skrót z ang.: Uniform Ressource Locator.
Urheberrechtschutz (niem.) Ochrona praw autorskich.
Ursprungsraum (niem., elakust.) Pomieszczenie pierwotne.
USB (ang.) 1. (inf.) Rodzaj złącza szeregowego (magistrali szeregowej) stosowanego do podłączenia do komputera PC urządzeń peryferyjnych jak klawiatury, stacje dysków itp. Przymiotnik szeregowy dotyczy tutaj szeregowej transmisji danych, tzn. kolejno bit po bicie. Skrót z ang.: Universal Serial Bus. 
2. (radio.) górna wstęga boczna w emisji jednowstęgowej, ang. upper sideband.
User (ang., inf.) Użytkownik.
UV (niem., fiz.) Światło nadfioletowe, nadfiolet. Skrót z niem.: UltraViolett.