Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
N

 

Nachkommastelle (niem.) Część ułamkowa liczby dziesiętnej.
Nachleuchteffekt (niem. TV) Poświata, zjawisko poświaty.
Nadeldrucker (niem., inf.) Drukarka igłowa (mozaikowa).
Negativ-Amplitudenmodulation (niem., radio., TV) Modulacja negatywowa, modulacja amplitudowa ujemna.
Negative Flanke (niem., elektr.) Tylne zbocze (impulsu, sygnału), tył sygnału.
Negative Logik (niem., elektr.) Logika ujemna.
Nenn-Impedanz (niem., elektr.) Impedancja znamionowa.
Nenn-Übertragungsfaktor (niem., elakust.) Współczynnik przenoszenia znamionowego.
Nenn-Widerstand (niem., elektr.) Oporność znamionowa.
Netz (niem.) 1. Sieć, w znaczeniu sieci zasilającej. 
2. Siatka, np. współrzędnych.
Netzgerät (niem.) Zasilacz.
Netzknoten 1. (niem., inf.) Węzeł sieci (komputerowej).
Netzlaufwerk (niem., inf.) Sieciowa stacja dysków, tzn. stacja dysków dostępna przez sieć komputerową.
Netzteil Zasilacz.
Netzwerk 1. (niem., inf.) Sieć komputerowa
2. Sieć.
Netzwerkdrucker (niem. inf.) Drukarka sieciowa, tzn. dostępna przez sieć komputerową.
Netzwerkkarte (niem., inf.) Kontroler sieciowy, także karta sieciowa. Urządzenie służące do połączenia komputera z siecią.
NF (niem., elektr., radio.) Niska częstotliwość, mała częstotliwość, częstotliwość akustyczna (skrót od: Niederfrequenz).
NF-Verstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniacz małej częstotliwości, wzmacniacz m.cz., wzmacniacz akustyczny.
Nichtflüchtiger Speicher (niem., inf.) Pamięć trwała, pamięć nieulotna. Patrz też: ROM, EPROM.
Nichtlineare Verzerrung (niem., elakust, elektr.) Zniekształcenie nieliniowe.
Nichtmaskierbare Unterbrechung (niem., inf.) Przerwanie niemaskowane.
Niedrigwertigster Bit (niem., inf.) Bit najmniej znaczący.
Niveau-Schema (niem., elektr.) Model pasmowy np. półprzewodnika.
NMOS-Technik (niem., elektr.) Technologia NMOS. NMOS - ang. n-channel metal oxide semiconductor.
Node 1. (ang., inf.) Węzeł sieci (komputerowej).
Non-Impact-Drucker (niem., inf.) Drukarka bezuderzeniowa.
Normal-Wiedergabekanal (niem., elakust.) Kanał odbiorczy (normalny).
NSFNET Część podstawowej struktury Internetu. Skrót z ang.: National Science Foundation Network.
Nullpunktwiderstand (niem., elektr.) Oporność zerowa, rezystancja zerowa.
Nullspannungsrelais (niem., elektr.) Przekaźnik zanikowy (napięciowy).