Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
T

 

Tabellenkalkulationsprogramm (niem., inf.) Arkusz kalkulacyjny, np. Excel.
Takt (niem., elektr.) Podstawa czasu, częstotliwość zegarowa.
Taktflankengesteuertes Flipflop (niem., elektr.) Przerzutnik wyzwalany zboczem.
Taktgeber (niem., elektr.) patrz: Taktimpulsgenerator.
Taktgenerator (niem., elektr.) patrz: Taktimpulsgenerator.
Taktimpuls (niem., elektr.) Impuls zegarowy.
Taktimpulserzeuger (niem., elektr.) patrz: Taktimpulsgenerator.
Taktimpulsgeber (niem., elektr.) patrz: Taktimpulsgenerator.
Taktimpulsgenerator (niem., elektr.) Generator zegarowy, generator taktujący, generator impulsów synchronizujących.
Taktsignal (niem., elektr.) Sygnał zegarowy, sygnał taktu(jący).
Taktsynchroner Zähler (niem., elektr.) Licznik synchroniczny.
Taktsynchonisierung (niem., elektr., TV) Synchronizacja impulsami zegarowymi.
Task (ang., inf.) Zadanie, program.
Taskleiste (ang.-niem., inf.) Pasek zadań, listwa zadań, listwa zadaniowa. Listwa zawierająca nazwy i symbole wszystkich uruchomionych programów.
Taskswitching (ang. inf.) Przełączanie programów, patrz: task, taskleiste.
Tastatur (niem., inf.) Klawiatura np. komputerowa, instrumentu muzycznego.
Taste (niem., elektr.) Przycisk, klawisz.
Tastenschalter (niem., elektr.) Przełącznik klawiszowy.
TCP Protokół z grupy TCP/IP odpowiedzialny za zapewnienie bezbłędności transmisji. Stosowany m.in. w sieci Internetu. Skrót z ang.: Transmission Control Protocol.
TCP/IP (ang., inf.) Rodzina protokółów stanowiących podstawę działania Internetu. W jej skład wchodzą m.in. protokóły ARP, IP, HTTP, POP, SMTP, TCP, Telnet, UDP.
Tecnetron (ang., elektr.) Technetron, teknetron.
Teletext (ang., TV) Gazeta telewizyjna, telegazeta.
Telnet (ang., inf.) Protokół z grupy TCP/IP symulujący połączenie terminalowe w sieci komputerowej. Stosowany m.in. w sieci Internetu.
TEM-Welle (niem., radio.) Fala typu TEM, fala elektromagnetyczna poprzeczna (ang. transverse electromagnetic).
Testbildgenerator (niem., TV) Generator sztucznego obrazu.
Testsignal (niem., elektr.) Sygnał pomiarowy.
TE-Welle (niem., radio.) Fala typu TE, fala elektryczna poprzeczna (ang. transverse electric).
TFFET (ang., elektr.) Tranzystor polowy cienkowarstwowy, TFT (thin-film transistor, thin-film field effect transistor).
Textdatei (niem., inf.) Zbiór (plik) tekstowy.
Texteditor (niem., inf.) Edytor tekstów.
Textverarbeitungsprogramm Edytor tekstów.
Thermischer Widerstand (niem., elektr., fiz.) Oporność cieplna, rezystancja cieplna.
Thermodrucker (niem., inf.) Drukarka termiczna.
Thumbnail (ang.) Miniatura.
Thyristor (ang., elektr.) Tyrystor.
Thyristorsteuerung (niem., elektr.) Sterowanie tyrystorowe.
Thyristortetrode (niem., elektr.) Tyrystor, tyrystor tetrodowy, przełącznik półprzewodnikowy sterowany.
Tintenspritz-Drucker (niem., inf.) patrz: Tintenstrahldrucker.
Tintenspritzer (niem., inf.) patrz: Tintenstrahldrucker.
Tintenstrahldrucker (niem., inf.) Drukarka strumieniowa, drukarka atramentowa.
Tischrechner (niem., inf.) Komputer biurkowy, komputer osobisty
TM-Welle (niem., radio.) Fala typu TM, fala magnetyczna poprzeczna (ang. transverse magnetic).
Token Ring (ang., inf.) 1. Sieć pierścieniowa, sieć danych o topologii pierścienia. 
2. Protokół transmisji opierający się na sztafetowej metodzie sterowania przepływem danych w sieci o strukturze pierścieniowej.
Toleranzgrenze (niem.) Granica tolerancji.
Tool (ang.) Narzędzie, (inf.) program narzędziowy.
Toolbar (ang., inf.) Listwa narzędziowa.
Tondokument (niem.) 1. (inf.) Dokument dźwiękowy. Plik (zbiór) komputerowy zawieraący zapisany dźwięk.
Tonfrequenz (niem., elektr.) Częstotliwość akustyczna.
Toningenieur (niem., elakust.) Inżynier dźwięku.
Tonmesser (niem., elakust, elektr.) Miernik wysterowania.
Tonsignal (niem., elakust., elektr.) Sygnał dźwiękowy.
Träger (niem.) 1. (elektr., radio.) Nośna, sygnał na który nakładana jest informacja użyteczna w celu przekazania jej do odbiornika. Informacja nakładana jest w procesie modulacji. Subträger (Unterträger) - podnośna, pomocnicza nośna pozwalająca np. na wielokanałową transmisję informacji. 
2. Element nośny, część konstrukcji.
Transponder (ang., radio.) Transponder, stacja przekaźnikowa, stacja retransmisyjna.
Transversal-elektrische Welle (niem., radio.) patrz: TE-Welle.
Transversal-magnetische Welle (niem., radio.) patrz: TM-Welle.
Transverse probe (ang., elektr.) Sonda (pomiarowa) poprzeczna.
Trap (ang.) 1. (inf.) Pułapka (np. programowa). 
2. (elektr.) Filtr eliminujący pewien zakres częstotliwości, eliminator, pułapka.
TRAPATT-Diode (niem., elektr.) Dioda TRAPATT (ang. trapped plasma avalanche triggered transit).
Treiber (niem. inf.) Sterownik. Program pośredniczący między systemem operacyjnym a poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu komputerowego; np. Druckertreiber - sterownik drukarki, Graphiktreiber - sterownik graficzny.
Trickstereofonie (niem., elakust.) Stereofonia trikowa.
Trockene Aufnahme (niem., elakust.) Nagranie suche (bezpogłosowe).
Trockenumspanner (niem., el.) Transformator suchy (chłodzony powietrzem).
TTL-Kippstufe (niem., elektr.) Przerzutnik TTL.
TTL-Logik (niem., elektr.) Układy logiczne TTL, rodzina układów logicznych TTL (ang. transistor-transistor logic). Układy z rodziny TTL są zasilane napięciem 5 V i charakteryzują się poziomami logicznymi 0 i 5 V.
Tunneldiode (niem., elektr.) Dioda tunelowa.
Twisted pair (ang., inf.) Skrętka, rodzaj okablowania sieci komputerowych. Kabel składa się się z dwóch skręconych ze sobą i nie ekranowanych przewodów. Podobne kable stosowane są również w instalacjach dzwonkowych.
Typenraddrucker (niem., inf.) Drukarka rozetkowa.