Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
Q

 

Quadratursignal (niem., elektr.) Sygnał kwadraturowy (przesunięty w fazie o 90 stopni).
Quadraturverzerrung (niem., TV) Zniekształcenie kwadraturowe.
Quellaufwerk (niem., inf.) Stacja źródłowa, w procesie kopiowania stacja, z której pochodzą kopiowane zbiory (pliki).
Quellcode (nim., inf.) Kod źródłowy. Kod programu napisany w wyższym języku programowania, wymaga przetłumaczenia na język maszynowy.
Quelle (niem.) Źródło. Datenquelle - źródło danych, w sieciach komputerowych stacja nadająca dane.
Queue (ang.) 1. (inf.) Kolejka (rozkazowa, danych), kolejka rozkazów (oczekujących na wykonanie) lub danych, bufor (rozkazowy lub danych) o kolejności pobierania zawartości zgodnej z kolejnością ich wprowadzania. Patrz: FIFO.