Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
M

 

Magnetband (niem., elakust.) Taśma magnetofonowa.
Magnetbandtechnik (niem., elakust.) Technika magnetofonowa.
Magnetische Anisotropie (niem., fiz.) Anizotropia magnetyczna.
Mainboard (ang., elektr., inf.) Płyta główna urządzenia elektronicznego, np. komputera.
MAN (ang., inf.) Sieć (komputerowa) o zasięgu miejskim (aglomeracji miejskiej). Sieć obsługuje szybkie łącza. Skrót z ang.: Metropolitan Area Network.
Marke (niem.) 1. (inf.) Wskaźnik stanu, sygnalizator. 
2. (inf.) etykieta w programie. 
3. znacznik.
Markieren Zaznaczyć.
Maus (niem., inf.) Mysz, urządzenie peryferyjne służące do sterowania pracą programów i wywoływania poszczególnych ich funkcji.
Mauszeiger (niem., inf.) Znacznik (myszy). Patrz też: cursor.
Maschinennahe Programmiersprache (niem., inf.) Język zorientowany maszynowo np. asembler.
Maschinenunabhängige Sprache (niem., inf.) Język niezależny od komputera, język wyższego rzędu np. C, Pacal.
Maskenentwurf (niem., elektr.) Projektowanie masek (obwodów scalonych).
Massenkontakt (niem., el.) Końcówka uziemiająca.
Master-Slave-Flipflop (ang., elektr.) Przerzutnik dwutaktowy.
Matrixdecodierer (niem., elektr.) Dekoder współrzędnościowy.
Matrixdrucker (niem., inf.) Drukarka mozaikowa, drukarka matrycowa, drukarka rastrowa. Bardzo często były to drukarki igłowe.
Matrizierung (niem., elakust.) Matrycowanie.
Maus (niem., inf.) Mysz (manipulacyjna).
Mehraderkabel (niem., el.) Kabel wielożyłowy.
Mehrspurtechnik (niem., elakust.) Technika wielośladowa.
Mehrwegschalter (niem., elektr.) Multiplekser.
Menu (ang., fr., inf.) Menu. Lista zawierająca polecenia lub opcje ułożone w określonym porządku, wykaz funkcji, spis funkcji.
Menü (niem., inf.) patrz: menu.
Merker (niem., inf.) Wskaźnik stanu, sygnalizator.
Meßgerät (niem.) Miernik.
Metall-Nitrid-Oxid-Halbleitertechnik (niem., elektr.) Technologia z zastosowaniem warstwy tlenkowo-azotkowej jako izolacji w obszarze bramki.
Mikro (niem., gwar.-inf.) Mikrokomputer.
Mikroassembler (niem., inf.) Mikroasembler, asembler dla mikrokomputerów.
Mikrodiskette (niem., inf.) Mikrodyskietka.
Mikrofonkupplung (niem., elakust.) Złącze mikrofonowe.
Mikrofon-Speisegerät (niem., elakust.) Zasilacz mikrofonu.
Mikrofonständer (niem., elakust.) Zasilacz mikrofonowy.
Mikrofonzentrum (niem., elakust.) Punkt środkowy mikrofonu.
Mikrokomputerarchitektur (niem., inf.) Architektura mikrokomputera.
Mikroprogrammierbar (niem., inf.) Mikroprogramowalny.
Mikroprogrammiert (niem., inf.) Mikroprogramowany.
Mikroprozessor-Entwicklungssystem (niem., elektr., inf.) System projektowo-uruchomieniowy.
Mikroprozessorsystem (niem., inf.) System mikroprocesorowy, mikrokomputer.
Mikrowelle (niem., radiokom.) Mikrofale, zakres fal radiowych o długościach centymetrowych i milimetrowych. Mikrowellenherd - kuchenka mikrofalowa.
MIS-Bauelement (niem., elektr.) Element MIS, (o strukturze metal-izolator-półprzewodnik). Ozn. ang. metall-insulator-semiconductor.
MMU (ang., inf.) Jednostka zarządzająca pamięcią. <7> Skrót ang. MMU - memory management unit.
Modem (ang., niem., elektron., inf.) Modem, urządzenie służące do transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach analogowych np. radiowych lub telefonicznych.
Momentschalter (niem., el.) Łącznik migowy.
Monofoner Rundfunk (niem., elektron, radio.) Radiofonia monofoniczna.
Monofonie (niem., elakust.) Monofonia.
Monolithischer Schaltkreis (niem., elektr.) Układ (scalony) monolityczny.
Monolithisch-integrierter Schaltkreis (niem., elektr.) patrz: monolithischer Schaltkreis.
Monolithisch integrierte Schaltung (niem., elektr.) Półprzewodnikowy układ scalony.
Monostabile Kippstufe (niem., elektr.) Przerzutnik monostabilny.
Monostabiles Kippglied (niem., elektr.) Przerzutnik monostabilny.
Motherboard (ang.) Płyta główna. Patrz: mainboard.
Multichip-Schaltkreis (niem., elektr.) Układ scalony wielostrukturowy.
Multihost Komputer dołączony do kilku sieci, bramka sieciowa.
Multiplexbetriebener Kanal (niem., elektr.) Kanał multipleksorowy.
Multipiziereinrichtung (niem., elektron.) Mnożnik, krotnik, powielacz, układ mnożący.
Multiplizierschaltung (niem., elektr.) Układ mnożący.