Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
V

 

V.24 Norma opisująca złącze szeregowe.
V-Ablenkung (niem., TV) patrz: Vertikalablenkung
Van-Atta-Antenne (niem., radio.) Reflektor Van Atta.
VCO (ang., elektr.) Oscylator sterowany napięciowo (voltage-controlled oscillator).
Veränderlicher Induktor (niem., elektr.) Indukcyjność znienna, cewka o zmiennej indukcyjności.
Veränderlicher Kondensator (niem., elektr.) Kondensator zmienny.
Verarbeitung (niem., inf.) Przetwarzanie.
Verarmungszone (niem., elektr.) Warstwa zubożona.
Verbinden einzelner Objektprogrammodule (niem., inf.) Konsolidacja programu.
Verbundsystem (niem., inf.) Sieć komputerowa.
Vergleichsspannung (niem., elektr.) Napięcie odniesienia.
Verhältnisdiskriminator (niem., radio.) Dyskryminator stosunkowy, detektor stosunkowy.
Verkettungsroutine (niem., inf.) Program łączący.
Verschiebbare Adresse (niem., inf.) Adres przemieszczalny.
Verstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniacz.
Vertikal(ablenk)oszillator (niem., TV) Generator odchylania pionowego.
Vertikalablenkung (niem., TV) Odchylanie pionowe.
Vertikalverstärker (niem., TV) Wzmacniacz odchylania pionowego.
Verweilzeit (niem.) 1. (inf.) Czas przebywani adanych w pamięci głównej.
Verzeichnis 1. (niem., inf.) Katalog zawierający zbiory (pliki) danych komputerowych, także używana nazwa folder
2. (pot.) Spis treści.
VFO (niem., radio.) Generator przestrajany, VFO (variable-frequency oscillator).
VGA Karte (niem., inf.) Kontroler graficzny VGA.
Video-Deemphasis (niem., elektr., TV) Deemfaza sygnału wizyjnego, deemfaza wizji.
Videofrequenzband (niem., elektr., TV) Pasmo częstotliwości wizyjnych.
Videosignal (niem., elektr., inf., TV) Sygnał wizyjny. Patrz: Signal
Vielkammerklystron (niem., radio.) Klistron wielownękowy, klistron wieloobwodowy.
VIP-Technik (ang.-niem., elektr.) Technologia VIP (vertical isolation with polysilicon).
Virtueller Adressraum (niem., inf.) Przestrzeń pamięci wirtualnej.
Vollaussteuerung (niem., elakust., elektr.) Pełne wysterowanie.
Voll-Duplex (niem., elektr.) Transmisja pełnodupleksowa (równolegle w obu kierunkach).
Volumen-CCD (niem., elektr.) Przyrządy objętościowe o sprzężeniu ładunkowym.
Volumanenladungsgekoppelte Elemente (niem., elektr.) Przyrządy objętościowe o sprzężeniu ładunkowym.
VOR (ang., lotn.) Ultrakrótkofalowa radiolatarnia ogólnokierunkowa (very high frequency omnidirectional range).
Vorbereitungseingang (niem., elektr.) Wejście przygotowujące (przerzutnika).
Vorderflanke (niem., elektr.) Czoło sygnału (impulsu), przednie zbocze.
Vorrechner (niem., inf.) Komputer wstępny.
Vorschau (niem. inf.) Podgląd.
Vorverstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniycz wstępny.
Vorwärtsspannung (niem., elektr.) Napięcie przewodzenia.
Vorwärtssteilheit (niem., elektr.) Nachylenie charakterystyki.