Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

13

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Czerwca 2019, godz.13-15 czerwca 2019 r.
Strona internetowa wydarzenia (zawierająca link rejestracyjny): http://szip.org.pl/   13-15.06.2019 IV Światowy Zjazd Inżynierów...

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Biuletyn

 Stwowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii wydaje Biuletyn VPI, którego redaktorem jest kol. Krzysztof Dąbrowski. Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi tutaj numerami naszego wydawnictwa.

Aby Biuletyn mógł ukazywać się częściej, zapraszamy do przesyłania interesujących artykułów, najlepiej obcojęzycznych z tłumaczeniem na adres office.vpi@vpivienna.org