Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

08

Odczyt kol. Krzysztofa Dąbrowskiego w PAN w Wiedniu

Lutego 2018, godz.18:30
Odczyt odbędzie się 8 lutego, czyli w tłusty czwartek, o godz. 18.30 w siedzibie PAN przy Boerhaavegasse 25, 1030 w Wiedniu i będzie poświęcony...

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Biuletyn

 Stwowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii wydaje Biuletyn VPI, którego redaktorem jest kol. Krzysztof Dąbrowski. Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi tutaj numerami naszego wydawnictwa.

Aby Biuletyn mógł ukazywać się częściej, zapraszamy do przesyłania interesujących artykułów, najlepiej obcojęzycznych z tłumaczeniem na adres office.vpi@vpivienna.org