Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
K

 

Kalkulationsprogramm Arkusz kalkulacyjny, np. Excel.
Kardanantrieb (niem., mech.) Przekładnia przegubowa (kardanowa).
Kartenbaugruppe (niem., elektr.) Karta (płytka) obwodu drukowanego.
Kaskaden-Addierer (niem., elektr.) Sumator kaskadowy.
Kaskadenkomparator (niem., elektr.) Komparator kaskadowy.
Katode (niem., el., elektr.) Katoda (elektroda ujemna, w lampie elektronowej elektroda emitująca elektrony).
Katodenspannungsabfall (niem., elektr.) Spadek katodowy.
Kellerzeiger (niem., inf.) Wskaźnik stosu (rejestr zawierający aktualny adres na stosie).
Kellerspeicher (niem., inf.) Stos (obszar pamięci komputerowej przeznaczony do zapisu adresów powrotnych i lokalnych zmiennych).
Kennempfindlichkeit (niem.) 1. (elakust.) Skuteczność znamionowa (mikrofonu) 
2. (elektr.) czułość znamionowa.
Kennzeichen(bit) (niem., inf.) Wskaźnik stanu, sygnalizator, bit sygnalizacyjny.
Keyboard Klawiatura, np. komputerowa albo instrumentu muzycznego.
Kleinrelais (niem., elektr.) Przekaźnik miniaturowy.
Koaxkabel (niem., inf., radiokom.) Kabel koncentryczny, rodzaj kabla stosowany w technice radiowej i w okablowaniu sieci komputerowych.
Kodefeld (niem., inf.) Pole kodu (operacji).
Koinzidenzfehler (niem., TV) Błąd koincydencji.
Koinzidenz-Mikrofon (niem., elakust.) Mikrofon koincydencyjny.
Kollektor (niem.) 1. (elektr.) Kolektor (elektroda tranzystora).
Kollektorzone (niem., elektr.) Obszar kolektora (w tranzystorze).
Kombinationsschwingung (niem., elakust.) Drgania kombinacyjne.
Kombinationsumsetzer (niem., elektr.) Przetwornik kombinacyjny.
Kommandogerät (niem., autom.) Urządzenie wykonawcze.
Kommandozeile (niem., inf.) Wiersz poleceń, linia rozkazowa.
Kompatibilität (niem.) Kompatybilność, równoważność (z podanym wzor(c)em). .
Kompilieren (inf.) Kompilować, tłumaczyć program z wyższego języka programowania (np. C, Pascala) na kod maszynowy. Program tłumaczący nosi nazwę kompilatora.
Kompilierung (niem., inf.) Kompilacja.
Komplementär-MOS-Transistor (niem., elektr.) Tranzystor komplementrany MOS, tranzystor przeciwstawny MOS.
Komplementierwerk (niem., elektr.) Negator (do tworzenia uzupełnienia).
Komprimierung Kompresja, np. Datenkomprimierung - kompresja danych.
Konfigurationsdatei (niem., inf.) Zbiór (plik) zawierający dane konfiguracyjne dla danego programu lub urządzenia, zbiór (plik) konfiguracyjny. Patrz też: Datei.
Kontaktschirm (niem., inf.) Ekran dotykowy.
Kontextmenue (niem., inf.) Menu kontekstowe, menu otwierane po najechaniu znacznikiem myszy na obiekt na ekranie i naciśnięciu jej prawego klawisza. Przeważnie zawiera spis funkcji związanych z danym obiektem.
Kopf 1. Głowica, część maszyny lub urządzenia, np. głowica drukarki. 
2. Nagłówek dokumentu lub pliku danych.
Kopfzeile Nagłówek dokumentu.
Kopierdämpfung (niem., elakust.) Tłumienność kopiowania.
Kopiereffekt (niem., elakust.) Zjawisko kopiowania (echo magnetyczne).
Kopieren des Speicherinhaltes (niem., inf.) Wykonywanie kopii lub wyciągu zawartości pamięci.
Korkenzieherantenne (niem., gwar.-radiokom.) Antena spiralna, antena helikoidalna.
Kreuzungsschieneverteiler (niem., inf.) Matryca szynowo-krzyżowa.
Kreuzzeiger (niem., elektr.) Wskaźnik dwuwskazówkowy, wskaźnik krzyżowy (wskaźnik z krzyżującymi się wskazówkami).
Kreuzzeigerinstrument (niem., elektr.) patrz: Kreuzzeiger.
Kühlkörper (niem., elektr. Radiator, chłodnica.
Kunden-Slaveprozessor (ang.-niem., inf.) Wyspecjalizowany procesor podległy (np. we-wy).
Kurzschluß (niem., el.) Zwarcie.
Kurzschlußfestigkeit (niem., el.) Odporność na zwarcie, wytrzymałość na zwarcie.