Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
H

Halbbyte-Übertrag (niem., inf.) Przeniesienie pomocnicze (w połowie bajtu), znacznik przeniesienia pomocniczego.
Halbleiter (niem., elektr.) Półprzewodnik. Materiał o przewodności niższej od metali a wyższej od izolatorów stosowany w elektronice do wytwarzania diod, tranzystorów i obwodów scalonych.
Haloeffekt (niem., fiz.) Zjawisko tworzenia się jasnych pierścieni wokół punktu świetlnego.
Halde, Abraumhalde (niem., techn.) Zwał, zwał usuniętej warstwy ziemi.
Haltekreis (niem., elektr.) Układ trzymania, przerzutnik dwustanowy, układ pamięciowy.
Haltezeit (niem., elektr.) Czas utrzymywania.
Handy (niem.) Telefon przenośny, telefon komórkowy, (gwar.) komórka.
Hardcopy (niem., inf.) Wydruk zawartości (np. ekranu).
Harddisk (niem. inf.) Twardy dysk - urządzenie o dużej pojemności służące do zapisu danych w postaci magnetycznej.
Hardware Sprzęt, urządzenie; (przym.) sprzętowy, np. hardware interrupt - przerwanie sprzętowe.
Hardwareanforderungen (niem.) Wymagania sprzętowe. Wymagania dotyczące klasy i możliwości sprzętu (elektronicznego, komputerowego).
Hardwarekonfiguration (niem., inf., elektron.) Konfiguracja sprzętu.
Hauptplatine (niem., elektr., inf.) Płyta główna urządzenia elektronicznego, np. komputera.
Header Nagłówek, np. nagłówek tekstu, pliku danych.
Helixantenne (niem., radiokom.) Antena spiralna, antena helikoidalna.
Hexadezimal (niem., mat.) Szesnastkowy, np. szesnastkowy system liczenia.
HF (niem., elektr., radio.) Wyskoka częstotliwość, częstotliwość radiowa (skrót od: Hochfrequenz).
HF-Verstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniacz wielkiej częstotliwości, wzmacniacz w.cz.
Hilfsprozessor (niem., inf.) Procesor pomocniczy.
Hilfsträgermehrkanalverfahren (niem., elakust.) System wielokanałowy z podnośną.
HINIL (ang., autom., elektr., inf.) Układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia. Skrót ang. high noise immunity logic.
Hintergrund (niem.) Tło.
Hinzufügen Dodać, dołączyć.
Hochspannung (niem., el.) Wysokie napięcie.
Höchstes signifikantes Bit (niem., inf.) Bit najbardziej znaczący, bit najwyższy.
Höhere Programmiersprache (niem., inf.) Język programowania wyższego poziomu.
Home Page Witryna internetowa.
Horizontalverstärker (niem., TV) Wzmacniacz odchylania poziomego.
HTL-Schaltung (niem., autom., elektr.) Układ logiczny wysokoprogowy, układ HTL. Skrót ang. high threshold logic.
HTTP Protokół z grupy TCP/IP służący do transmisji witryn internetowych. Skrót z ang.: Hyper Text Transfer Protocol.
H-Welle (niem., radiokom.) Fala elektryczna poprzeczna, fala typu TE (ang. transverse electric).