Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
S

 

Sägezahnimpuls (niem., elektr.) Impuls piłokształtny.
Sammelschiene (niem. elektr., inf) Szyna, magistrala.
Sammelweg (niem., inf.) patrz: Sammelschiene.
Sample-and-Hold-Schaltung (niem., elektr.) Układ próbkująco-zapamiętujący, układ próbkujący z pamięcią, układ próbująco-magazynujący.
S-Band (niem., radio.) Pasmo częstotliwości 1500-5200 MHz.
Scanner (ang.) 1. (inf.)Czytnik (obrazów). Urządzenie służące do wczytywania grafiki do systemów komputerowych. 
2. (radio.) Odbiornik szerokozakresowy. Odbiornik pokrywający szeroki zakres częstotliwości, przeważnie wyposażony w funkcje przeszukiwania pasma.
3. (radio.) Antena radarowa, antena przeszukująca. 
4. (elektr.) Teledetektor. 
5. (inf.) Układ wybierający.
Scattering-Matrix (ang., elektr.) Macierz rozproszenia (czwórnika), macierz S.
Schall (niem., fiz.) Dźwięk
Schallbrücke (niem., elakust) Most dźwiękowy.
Schalldissipationsgrad (niem., elakust) Współczynnik rozpraszania dźwięku.
Schallenergiedichte (niem., elakust) Gęstość energii akustycznej.
Schallreflexionsfaktor (niem., elakust.) Współczynnik odbicia dźwięku.
Schaltbeständigkeit (niem., el.) Trwałość łączeniowa.
Schalteinrichtung (niem., el.) Wyposażenie łączeniowe, urządzenie łączące (przełącznikowe).
Schalter (niem., el., elektron) Wyłącznik, przełącznik, komutator, łącznik komutacyjny.
Schaltfähigkeit (niem., el.) Zdolność łączeniowa.
Schaltglied mit offenem Kollektor (nem., elektr.) Element z otwartym kolektorem, bramka (logiczna) z otwartym kolektorem.
Schaltkreis-Layout (niem. elektron.) Topologia (układu scalonego).
Schaltmotor (niem., autom., el.) Serwomotor, silnik wyłącznika.
Schaltnennzahl (niem., el.) Znamionowa częstość łączenia.
Schaltspannung (niem., el.) Napięcie łączeniowe.
Schalttabelle (niem., elektr., inf.) Diagram (po)łączeń.
Schaltung (niem., el., elektr.) Układ elektryczny (elektroniczny), także schemat.
Schaltungsinnerer Emulator (niem., inf.) Emulator w systemach projektowych mikrokomputerów.
Schaltungsinterne Emulation (niem., inf.) Emulacja w systemach projektowych mikrokomputerów.
Schaltvermögen (niem., el.) Zdolność łączenia (moc załączalna lub wyłączalna).
Schichtstruktur (niem., elektr.) Struktura warstwowa (np. MIS).
Schiebeschalter (niem., el., elektr.) (Prze)łącznik suwakowy.
Schieberegister (niem., elektr.) Rejestr przesuwający, rejestr przesuwny.
Schlitzantenne (niem., elektr., radio.) Antena szczelinowa.
Schlitzleitung (niem., elektr.) Linia szczelinowa.
Schmelzverbindungsprogrammierbares ROM (niem., elektr.) Pamięć stała programowalna z elementem topikowym.
Schnappschalter (niem., el., elektr.) (Prze)łącznik migowy, (prze)łącznik zaskokowy.
Schneideeinrichtung (niem., elakust.) Urządzenie do cięcia taśmy magnetyznej (magnetofonowej).< /b>
Schneller Zusatzspeicher (niem., inf.) Pamięć pomocnicza szybka.
Schnellschalter (niem., elektr.) Łącznik czuły.
Schnittstelle (niem., elektr., inf.) Złącze. Serielle Schnitstelle - złącze szeregowe, paralelle Schnittstelle - złącze równoległe, Drucker Schnittstelle - złącze drukarki, USB-Schnittstelle - złącze (magistrala) USB.
Schraubenantenne (niem., radio.) Antena spiralna, antena helikoidalna.
Schreib-Lese Speicher (niem., inf.) Pamięć robocza, pamięć zapisywalna, pamięć zapisu/odczytu. Patrz: RAM.
Schriftrolle (niem., inf.) Tekst przesuwający się na ekranie w sposób ciągły.
Schrittweite (niem., inf.) Wielkość kroku (np. w pętli programu).
Schwebungsfrequenzoszillator (niem., radio.) Generator dudnieniowy.
Schwellenglied (niem., elektr.) Element progowy.
Scratch-Pad-Speicher (ang.-niem., inf.) Pamięć notatnikowa.
Screen (ang.) 1. Ekran (monitora, telewizora).
SECAM-Verfahren (niem., TV) System SECAM (telewizji kolorowej).
Seele (niem.) 1. (radio.) Przewód środkowy kabla koncentrycznego.
Segmenttastenschalter (niem., el.) Łącznik klawiszowy segmentowy.
Selbsthaltender Schalter (niem., elektr.) Przerzutnik zatrzaskowy.
Selektivverstärker (niem., elektr., radio.) Wzmacniacz wąskopasmowy (selektywny).
Sendytron (niem., elektr.) Senditron.
Sensor (niem., autom., elektr.) Czujnik.
Sensortechnik (niem., autom.) Technika sensorowa.
Sequential-Verfahren (niem., TV) Metoda kolejnoliniowa, metoda sekwencyjna.
Sequenzcodierer (niem., elektr.) Koder sekwencyjny.
Serien-Parallel-Addierer (nim., inf., elektr.) Sumator szeregowo-równoległy.
Serienumsetzer (niem., elektr.) Przetwornik szeregowy.
Serienspeicher (niem., inf.) Pamięć szeregowa.
Server (ang., inf.) Serwer (też usługa). Aplikacja lub system komputerowy reagujące na żądania klientów. Jest to jedno z kluczowych pojęć w terminologii TCP/IP. Serwer może również tylko jedną kategorię zadań (usługę), np. drukowanie, zarządzanie plikami, obsługa terminali czy przesyłanie danych. File server -serwer plików, program działający na komputerze głównym umożliwiający dostęp do plików z innych komputerów. Print server (ang.), Druckserver (niem.) - analog. dotyczy usług wydruku.
Setzen (niem.) 1. (elektr.) Ustawienie (np. przerzutnika w określonym stanie.
2. (inf.) Ustawienie, np. wartości paramertu, zmiennej itd.
SEL (niem., elektr.) Układ I2L z zasilaniem podłożowym, układ SFL (ang. surface fed logic). Skrót niem. - substratgespeiste Logik.
Shutter (ang., fot.) Migawka (aparatu fotograficznego lub kamery).
Signal (ang.) Sygnał, np. akustyczny, radiowy, elektryczny, świetlny, wizyjny.
Signalprocessor Procesor sygnałowy, procesor dostosowany do wymogów cyfrowej obróbki sygnałów.
Signalrelais (niem., elektr.) Przekaźnik sygnalizacyjny.
Signalsystem (niem.) System sygnalizacji.
Silicium-Steuerelektrodentechnologie (niem., elektr.) Technologia bramki krzemowej.
Silicon-Gate-Technologie (ang.-niem.) patrz: Silicium-Steuerelektrodentechnologie
Silizieren (niem., elektr.) Krzemowanie (dyfuzyjne).
Siliziumscheibe (niem., elektr.) Płytka krzemowa.
Silosspeicher (niem., inf.) Pamięć o dostępie szeregowym, pamięć typu silos, pamięć -> FIFO.
Single-In-Line-Gehäuse (niem., elektr.) Obudowa jednorzędowa (płaska).
Sinternmischung (niem.) Mieszanka spiekalnicza.
SIPO-Register (niem., elektr., inf.) Rejestr szeregowo/równoległy (ang. serial-in/parallel-out).
SISO-Register (niem., elektr., inf.) Rejestr szeregowo-szeregowy (ang. serial-in/serial-out).
Skiatron (ang., elektr.) Lampa z ciemnym śladem, skiatron.
SLIP Protokół umożliwiający dostęp do Internetu przez kable szeregowe, w szczególności komutowaną linię telefoniczną. Skrót z ang.: Serial Line Internet Protocol.
Slot-Line (ang., elektr.) Linia szczelinowa.
SLT (ang., elektr.) Technologia monolitycznych układów logicznych, skrót ang. solid logic technology.
S-Meter (ang., radio.) Miernik siły odbioru, miernik natężenia pola na zaciskach antenowych odbiornika.
Smith-Diagramm (niem., elektr., radio.) Wykres Smitha, wykres biegunowy impedancji.
SMTP Protokół z grupy TCP/IP odpowiedzialny za nadawanie listów elektronicznych w sieci Internetu. Skrót z ang.: Simple Mail Transfer Protocol.
Snap-off-Diode (ang.-niem., elektr.) Dioda ładunkowa.
Sockel (niem.) Gniazdo wtykowe, podstawka obwodu scalonego.
Socket (ang.) Gniazdo wtykowe, podstawka obwodu scalonego.
Software (ang., inf.) Program, oprogramowanie; (przymiotnik) programowy np. software interrupt - przerwanie programowe
Softwareanforderungen (niem.) Wymagania programowe. Wymagania dotyczące oprogramowania lub systemu operacyjnego.
Speicher (niem., inf.) Pamięć komputerowa. Rozróżniana jest pamięć robocza (RAM), pamięć stała (ROM, EPROM) i pamięć masowa np. twarde dyski, dyski CD.
Speicherausschrift (niem., inf.) Kopia zawartości pamięci.
Speicherbelegungsplan (niem., inf.) Mapa pamięci.
Speichern, 
Speicherung
Zapis np. pliku komputerowego na twardym dysku.
Speicherverwaltung (niem., inf.) Zarządzanie pamięcią.
Speicherverwaltungseinheit (niem., inf.) Jednostka zarządzania pamięcią (wirtualną). Patrz też: MMU - memory managemnet unit.
Speicherzugeordnete E/A Adressierung (niem., inf.) Wspólne adresowania pamięci i modułów wejścia/wyjścia.
Spektrale Empfindlichkeit (niem., fiz, eleltr.) Czułość widmowa.
Spitzenwertfaktor (niem., el, elektr.) Współczynnik amplitudy, współczynnik szczytu.
Sprachsynthesator (niem., elakust., elektr.) Syntezer mowy.
Sprachsynthesizer (niem., elakust., elektr.) Syntezer mowy.
Spreading-Widerstand (ang.-niem., el.) Opornoć rozproszona, oporność rozpływu.
Springtastensperre (niem., el.) Elektryczna zastawka zatrzaskowa.
Spule (niem.) 1. (elektr.) Cewka, indukcyjność.
Spulenantenne (niem., radio.) Antena spiralna, antena helikoidalna.
SSB (ang., radio.) Modulacja jednowstęgowa. Ang. single sideband (modulation).
SSB-Filter (ang.-niem., radio.) Filtr wstęgi bocznej, filtr jednowwstęgowy.
Stabilisieren (niem.) Stabilizowanie.
Stack (ang., inf.) Stos specjalny obszar pamięci komputerowej przeznaczony do przechowywania podręcznych (lokalnych) zmiennych, adresów powrotnych itp.
Stack pointer (ang. inf.) Wskaźnik stosu, rejestr zawierający adres dostępu so stosu.
Standardwert (niem., inf.) Wartość standardowa, dane standardowe.
Stapelspeicher (niem., inf.) Stos, patrz: stack.
Stecker Wtyczka.
Steckbare Schaltungskarte (niem., elektr.) Płytka wtykowa, karta wtykowa (obwodu drukowanego).
Stehwellenfaktor (niem., elektr., radio.) Współczynnik fali bieżącej.
Steigzeit (niem., elektr.) Czas narastania np. impilsu.
Stelleingagng (niem., elektr.) Wejście wpisujące (przerzutnika).
Step-and-Repeat-Kamera (ang.-niem.) Kamera powielająca.
Step-Recovery-Diode (ang.-niem.) Dioda ładunkowa.
Stereofoner Rundfunk (niem., radio.) Radiofonia stereofoniczna.
Stereo-Vercoder (niem., elektr., radio.) Koder stereofoniczny.
Steuerbus 1. (niem., inf.) Szyna sterująca, magistrala sterująca np. w systemach komputerowych.
Steuerelektronik (niem., autom., elektr.)< b>Elektronika steująca.
Steuerglied (niem., autom.) Organ sterujący.
Steuersystem (niem.) 1. (inf.) Sterownik 
2. (elektr.) Układ sterowania (wejścia/wyjścia).
Stichkontaktierung (niem., elektr.) Połączenie ściegowe (w układach scalonych).
Störabstand (niem., elektr.) Margines zakłóceń, odstęp sygnał-szum.
Störabstandverlust (niem., elakust., elektr.) Zmniejszenie odstępu sygał-szum.
Störsichere Logik (niem., elektr.) Układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia.
Störsicherheit (niem., elektr.) Odporność na zakłócenia (np. układu, urządzenia).
Störstellenübergand (niem., elektr.) Złącze (półprzewodnikowe).< /b>
Streifengenerator (niem., TV) Generator sztucznego obrazu, (też: Streifenmustergenerator).
Streuausbreitung (niem., radio.) Propagacja fal przez rozpraszanie (np. troposferyczne, jonosferyczne, wsteczne).
Streufeldwert (niem., elakust.) Wartość akustyczna w polu rozproszonym.
Strichkode (niem., inf.) Kod paskowy.
String (ang., inf.) Łańcuch znaków.
Strobe-Signal (niem., elektr.) Sygnał bramkujący.
Stromkreis (niem., el.) Obwód prądowy, tor prądowy.
Stromschaltertechnik (niem., elektr.) Technologia logicznych układów prądowych, logika prądowa, logika układów CML (current mode logic).
Strom-Spannungs-Wandler (niem., elektr.) Przetwornik prąd-napięcie.
Stromspiegelschaltung (niem., elektr.) Zwierciadło prądowe, układ zwierciadła prądowego.
Stromstarke Glimmentladung (niem., elektr.) Wyładowanie jarzeniowe silnoprądowe.
Stromteiler (niem., el., elektr.) Dzielnik prądu, dzielnik prądowy.
Stromteilerdrossel (niem., el.) Dławik wyrównawczy.
Stromtransformator (niem., el., elektr.) Przekładnik prądowy, prądowy transformator mierniczy.
Stromübertragungsverhältnis (niem., el., elektr.) Przekładnia prądowa.
Strömungsresistanz (niem., elakust.) Oporność przepływu, rezystancja przepływu(strumienia).
Stromversorgungsanlage (niem., el., elektr.) Urządzienie zasilające energią elektryczną, zasilacz.
Strukturentwurf (niem., elektr.) Topologia (układów scalonych).
Studio-Abhöreinrichtung (niem., elakust.) Studyjne urządzenie odsłuchowe.
Substratgespeiste Logik (niem., elektr.) patrz: SFL.
Summenlokalisierung (niem., elakust.) Lokalizacja sumy.
Summierverstärker (niem., elektr.) Wzmacniacz sumujący.
Supraleiter (niem., elektr.) Nadprzewodnik. Materiał o oporności elektrycznej równej lub b. bliskiej zeru. Metale wykazują nadprzewodnictwo w temperaturach bliskich zera bezwzlędnego.
Synchrondemodulator (niem., radio.) Demodulator synchroniczny.
Synchroner Zähler (niem., elektr.) Licznik synchroniczny.
Synchronisationsimpuls (niem., elektr., TV) Impuls synchronizacji.
Synchronisationsimpulsaustausch (niem., elektr.) Procedura synchronizująca, wymiana potwierdzeń.
Synchronsteuerung (niem., TV) Sterowanie synchronizacji, także: sterowanie synchroniczne.
Synchronzähler (niem., elektr.) Licznik synchroniczny.
   
 

Skróty

 

ang. język angielski.
arch. architektura.
autom. automatyka
biol. biologia.
bud. budownictwo.
chem. chemia.
el. elektryka, elektryczność.
elakust. elektroakustyka.
elektr. elektronika.
fiz. fizyka.
fot. fotografia
fr. język francuski.
geod. geodezja.
górn. górnictwo.
inf. informatyka.
kol. kolejnictwo.
lotn. lotnictwo.
mat. matematyka.
mech. mechanika.
met. metalurgia.
niem. język niemiecki.
pot. potocznie.
przym. przymiotnik.
radio. radiotechnika, radiokomunikacja.
roln. rolnictwo.
techn. Technika (ogólnie).
telekom. telekomunikacja.
TV telewizja.