Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Archiwum

Sympozjum

22.05.2003

Opracowywana aktualnie Dyrektywa Unii Europejskiej na temat obróbki biologicznej rozkładalnych biologicznie odpadów, przygotowywana przez UE Dyrektywa dotycząca ochrony gleby, jak i nie dawno ogłoszone Rozporządzenie UE 1774/2002 o przepisach hygienicznych w odniesieniu do nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi ubocznych produktów zwierzęcych będą miały olbrzymi wpływ na obróbkę i wykorzystanie wtórne odpadów organicznych.   

Mając na uwadze te istotne normy prawne Miasto Wiedeń stoi przed mającą charakter decydujący o przyszłości gospodarki odpadami decyzją o wprowadzeniu technologii beztlenowej fermentacji dla przeróbki nie nadających się do kompostowania odpadów organicznych.
 
 Wydziały 22 Magistratu Miasta Wiednia (Ochrona Środowiska) i Wydział 48 (Gospodarka Odpadami, Oczyszczanie Ulic i Park Maszynowy) oraz Wiedeński Urząd Adwokacki Ochrony Środowiska postanowiły, w uzupełnieniu do biegnących prac przygotowawczych, dokonać prezentacji podstaw teoretyczno-prawnych i doświadczeń praktycznych wybitnych specjalistów w tym zakresie. Temu celowi służy niniejsze sympozjum.
Spotkanie to skierowane jest do decydentów z zakresu centralnych i lokalnych władz państwowych i samorządowych, dla przedstawicieli związków, organizacji i firm zajmujących się tą tematyką oraz dla projektantów i producentów technologii i urządzeń z zakresu fermentacji beztlenowej.
 
Sympozjum organizowane jest przez Miasto Wiedeń przy współpracy z „International Energy Agency, Task 37 - Energy from Biogas & Landfill Gas“, z wiedeńskim Uniwersytetem „Universität für Bodenkultur”, z Instytutem IFA-Tulln, z Austriackim Stowarzyszeniem Gospodarki Wodą i Odpadami („Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband”) oraz ze Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów i Techników w Austrii („Verein Polnischer IngenieurInnen in Österreich”)
 
 
Czwartek, 22. Maja 2003
 
900 - 915            Otwarcie Sympozjum
Dipl. Ing. Isabella Kossina, Pełnomocna Radna Miasta Wiednia do Spraw Środowiska
 
915 - 930            IEA Bioenergy Task 37 – Cele i zadania
                        Dr. Arthur Wellinger, Novaenergie, Szwajcaria
           
930 –1000         “Gospodarka odpadami organicznymi Miasta Wiednia“ –Koncepcja kompleksowa
Dipl. Ing. Wojciech Rogalski, MA 48, Miasto Wiedeń
(System zbiórki, metody obróbki, wykorzystanie)
 
1000 – 1030      „Badania wstępne fermentacji beztlenowej wybranych odpadów organicznych Miasta Wiednia“
Mag. Ulrike Stocker, MA 22 i Dipl. Ing. Eva Persy, WUA; Miasto Wiedeń
(Zdolność rozkładu, zawartość substancji szkodliwych)
 
1030 – 1100       Dyskusja
 
1100 – 1130       Przerwa na kawę, wystawa plakatów, rozmowy branżowe
 
1130- 1200        „Zasady i systemy zakładów do beztlenowej fermentacji organicznych odpadów komunalnych“
a.o.Prof. Dipl.Ing. Dr. Rudolf Braun, Universität für Bodenkultur, IFA Tulln
(Procesy mokre i suche, systemy hybrydowe)
 
1200 - 1230       „Bilans energetyczny i aspekty gospodarcze urządzeń do fermentacji beztlenowej”
                        DI. Dr. Martin Krachler, ÖVAF Wiedeń
(Zapotrzebowanie energetyczne procesów fermentacji, zyski energetyczne wynikające ze spalania wyprodukowanego gazu, ogólne aspekty energetyczne)
 
1230 - 1300       „Praktyczne konsekwencje europejskich norm prawnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zdrowia w odniesieniu do prowadzenia zakładu do fermentacji beztlenowej odpadów organicznych”
                        Prelegent/Prelegentka z zakresu prawa unijnego
(Dyrektywa odnośnie odpadów organicznych, Dyrektywa odnośnie skarmiania trzody chlewnej, Rozporządzenie dotyczące hygieny, kryteria ochrony gleby)
 
1300 – 1430      Przerwa obiadowa, wystawa plakatów, rozmowy branżowe
 
1430- 1500        „Doświadczenia w prowadzeniu Zakładu fermentacji beztlenowej w Wels“
                        Dipl.Ing. Dr. Erwin Wiesbauer, Zakład Wels (Welser Abfallverwertung)
(System zbiórki odpadów, problem zanieczyszczeń, przygotowanie odpadów, system fermentacji, bilans materiałowy, ilość i jakość produkowanego gazu,  obróbka i wykorzystanie ciekłych i stałych pozostałości pofermentacyjnych, analiza kosztów)
 
1500- 1530        „Doświadczenia z beztlenowym wykorzystaniem odpadów żywnościowych – próby laboratoryjne i pilotowe w Donaueschingen“
Dr. Jürgen Beck, Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart
(System zbiórki, przygotowanie, oraz skład i jakość odpadów żywnościowych, zasady systemu i prowadzenia procesu fermentacji beztlenowej, doświadczenia praktyczne,  bilanse ilościowe, ilość i jakość wyprodukowanego gazu, stopień degradacji biologicznej, ilość i  jakość pozostałości pofermentacyjnych oraz ich obróbka i wykorzystanie).
 
1530- 1600        „Doświadczenia z urządzeniami do co-fermentacji odpadów organicznych na przykładzie zakładu Högl, Dietrichsdorf, Niemcy “
                        Högl Kompost- & Recycling GesmbH D-84106 Volkenschwand, Dietrichsdorf 5
(Rodzaj i jakość odpadów, systemy zbiórki, związki szkodliwe oraz materiały hamujące i utrudniające proces fermentacji, wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych)
 
1600- 1630        Przerwa na kawę, wystawa plakatów, rozmowy branżowe
 
1630- 1700        „Aspekty ochrony środowiska w kontekście wykorzystania odpadów organicznych w drodze fermentacji beztlenowej“
                        Dr. Werner Edelmann, arbi GesmbH, Szwajcaria
(Bilanse związków szkodliwych oraz materiałów hamujących i utrudniających proces fermentacji w urządzeniach fermentacyjnych oraz w pozostałościach pofermentacyjnych, porównujące bilanse ekologiczne różnych metod wykorzystania i unieszkodliwiania tych pozostałości, doświadczenia z ich wykorzystaniem na przykładzie istniejących zakładów)
 
1700 – 1800      Pdyskusja podsumowująca „Fermentacja beztlenowa odpadów organicznych i wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych“
                        Moderator Dr. Arthur Wellinger, Szwajcaria
 
2000            Kolacja w winiarni „Heuriger”
 
Piątek, 23. Maja 2003
0730            Wycieczka fachowa - odjazd
1000- 1200        Zakład fementacji beztlenowej odpadów organicznych Wels
                        (Posiłek w drodze – prowiant suchy)
1300- 1430        Zakład fementacji beztlenowej odpadów organicznych Salzburg Siggerwiesen (Aupoint)

1730    Powrót do Wiednia