Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Archiwum

Międzynarodowa Konferencja 12 - 14. października 2005

12.10.2005
13.10.2005 – w sali konferencyjnej Domu Inżyniera w Wiedniu miał miejsce blok teoretyczny.
Uczestnicy w ramach konferencji zwiedzili także nowoczesny obiekt wypoczynkowo – leczniczy Laa an der Thaya. Konferencja miała na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania potencjału geotermalnego w  rozwoju  regionalnym na przykładach krajów związkowych Austrii.
Konferencja adresowana była w pierwszej  linii do przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego.  Przedstawione zostały możliwości inwestycyjno-rozwojowe wynikające
z faktu posiadania źródeł geotermalnych. W ramach konferencji pokazano, jak przejść drogę od rozpoznania zasobów do realizacji uniwersalnego zakładu wraz z całą infrastrukturą. Nakreślone zostały możliwości udostępnienia odbiorcom ciepła tanich i ekologicznych źródeł energii odnawialnej. Zaprezentowano możliwości i warunki rozwoju regionalnego na przykładach gmin austriackich, oraz przedstawiono nowoczesne austriackie rozwiązania techniczne.
W konferencji udział wzięło 70 osób. Wszystkim członkom VPI, którzy pomogli w organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy za współpracę, a komitetowi organizacyjnemu należy gratulować kolejnej znakomicie zorganizowanej konferencji.

Organizatorami konferencji bylo Stowarzyszenie VPI i Ekologus Sp. z o.o. Patronat honorowy konferencji objęli: Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Wiedniu oraz Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski.