Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

EFPSNT

Skład Zarządu Federacji i Skład Sekretariatu Generalnego 2008 / 2009

Skład Zarządu Federacji i Skład Sekretariatu Generalnego
Zgodnie z decyzją V Walnego Zebrania Federacji  z dnia 6 września 2008 na kolejną kadencję: wrzesien 2008 / 2009
funkcja Zarządu Federacji przekazana zostałaZrzeszeniu Federalnemu Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech.
 
Skład Zarządu Federacji:
 
Prezes Zarządu Federacji
Dipl.-Ing. Andrzej Kajzer

Członkowie
Zarządu Federacji

Dipl.-Ing. Grazyna Derengowski-Baczyzmalski
Dipl.-Ing. Jerzy Korzec
Dipl.-Ing. Andrzej Staszak
Dipl.-Ing. Romuald Dobrowolski
Dipl.-Ing. Robert Debowski
 
 
 
Sekretariat Generalny Federacji   (na okres: 2007- 2010)
 
Sekretarz Generalny Federacji
Mgr inż. Marek Piekarski – Wk.Brytania
Zastępca Sekretarza Generalnego Federacji
Dr Edward Kieyne - Niemcy
Skarbnik Federacji
Mgr inż. Katarzyna Andre (Francja)

Powrót