Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

EFPSNT

Flash Info

„Flash Info” EFPSNT

Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest skrótowa informacja o bieżącej działalności zarówno Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich, podkreślająca tym samym olbrzymi wkład polskiego
środowiska technicznego w krajach Europy. Wydawnictwo to jest wektorem promocji Federacji i jej członków w środowisku polskim i polonijnym.

„Flash Info”, rozsyłany głównie pocztą elektroniczną, jest dostępny w wersji PDF na stronie internetowej Federacji:

http://www.efpsnt.org/edukacja-i-rozwoj-zawodowy/publikacje

 

Powrót