Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

28

Wykład kol. Krzysztofa Dąbrowskiego w PAN

Lutego 2019, godz.18:30
  28 lutego 2019 r. o godz. 18:30 w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbędzie się wykład kol. Krzysztofa Dąbrowskiego poświęcony samolotom...

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

EFPSNT

Flash Info

„Flash Info” EFPSNT

Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest skrótowa informacja o bieżącej działalności zarówno Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich, podkreślająca tym samym olbrzymi wkład polskiego
środowiska technicznego w krajach Europy. Wydawnictwo to jest wektorem promocji Federacji i jej członków w środowisku polskim i polonijnym.

„Flash Info”, rozsyłany głównie pocztą elektroniczną, jest dostępny w wersji PDF na stronie internetowej Federacji:

http://www.efpsnt.org/edukacja-i-rozwoj-zawodowy/publikacje

 

Powrót