Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

EFPSNT

Flash Info - publikacje EFPSNT

„Flash Info” EFPSNT

Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest skrótowa informacja o
bieżącej działalności zarówno Federacji jak i stowarzyszeń
członkowskich, podkreślająca tym samym olbrzymi wkład polskiego
środowiska technicznego w krajach Europy. Trzeba mieć nadzieję, że
wydawnictwo to będzie wektorem promocji Federacji i jej członków w
środowisku polskim i polonijnym.

W chwili obecnej przewidujemy wydawanie „Flash Info” w cyklu
2-miesięcznym. Będzie on rozsyłany głównie pocztą elektroniczną
oraz bedzie dostępny w wersji PDF na stronie internetowej Federacji
www.polish-engineers-europe.org [1].

Przejdź do Flash Info.

Powrót